Dag­drøm­men

BT - - KULTUR -

Skal man tro Springs­te­en, var hans før­ste band, The Mer­chants, ik­ke ret godt, men på et punkt ad­skil­te de sig fra an­dre bands i lo­ka­l­om­rå­det – de hav­de en san­ger, nem­lig Bru­ce selv.

De­res før­ste sto­re hig­hs­chool-job gik dog så dår­ligt, at ban­dets le­der smed un­ge Springs­te­en ud. Og der stod han så ale­ne med en nyind­købt gu­i­tar til 60 dol­lar. Sva­ret var øve, øve, øve – og Bru­ce dag­drøm­te om at kom­me med i The Rol­ling Sto­nes.

»Sto­nes skal spil­le i kon­gres­cen­tret i As­bury Park, men så bli­ver Mi­ck Jag­ger syg. De er nødt til at gen­nem­fø­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.