Ro­ck og soul

BT - - KULTUR -

Bru­ce Han Han Vig­ti­ge al­bum ’Gre­e­tings from As­bury Park, N.J.’ (1973) ’Born to Run’ (1975) ’Dark­ness on the Ed­ge of Town’ (1978) ’The Ri­ver’ (1980) ’Ne­bra­ska’ (1982) ’Born in the U.S.A. (1984) ’Tun­nel of Love’ (1987) ’The Ghost of Tom Jo­ad’ (1996) ’The Ri­sing’ (2002) ’Wor­king on a Dream’ (2009) ’Wreck­ing Ball’ (2012)

Fre­de­ri­ck Jo­seph Springs­te­en er født 23. sep­tem­ber 1949 i Long Branch, New Jer­sey, USA.

de­bu­te­re­de som mu­si­ker i 1965 og har va­e­ret ak­tiv si­den. Han har op­t­rå­dt i Dan­mark 16 gan­ge. Han har tur­ne­ret med The E-Stre­et Band si­den 1972 med 10 års pau­se.

og hans ko­ne Pat­ti Sci­al­fa har tre børn – Evan Ja­mes Springs­te­en, 25 år, Jes­si­ca Rae Springs­te­en, 24 år, og Samu­el Ry­an Springs­te­en, 22 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.