Seksu­a­li­te­ten

BT - - KULTUR -

Springs­te­en tal­te før­ste gang med sin nu­va­e­ren­de ko­ne, Pat­ti Sci­al­fa, i 1970, hvor hun var 17 og han 21 år.

Det var, da hun sva­re­de på en an­non­ce om op­ta­gel­ses­prø­ve i Bru­ce Springs­te­en Band.

Se­ne­re mød­tes de fle­re gan­ge, men først 18 år se­ne­re blev de par – da Bru­ce, med Pat­ti Sci­al­fas ord, langt om la­en­ge var fa­er­dig med at kig­ge ’til an­den si­de’.

Hun hav­de gen­nem­sku­et ham og for­stod, at man­den, der var ’Born to Run’, al­drig vil­le ha­ve nok i én kvin­de. Først da ’Born in the U.S.A.’ og en skils­mis­se fra Juli­an­ne Phil­lips hav­de gjort ham vok­sen.

»En sa­er­lig si­de ved Pat­ti var en spra­eng­far­lig seksu­a­li­tet, hvor hun bå­de kun­ne for­fø­re og opild­ne til ja­lou­si. Der var man­ge fø­lel­ses­ma­es­si­ge tve­kam­pe, der blev in­di­mel­lem smidt med kos­me­tik, og der blev ska­end­tes gan­ske me­get. Vi af­prø­ve­de vo­res ev­ne til at mod­stå den an­dens usik­ker­hed, og det på den hår­de må­de. Det føl­tes godt. Vi kun­ne ska­en­des, over­ra­ske, skuf­fe, op­mun­tre, pil­le ned, hol­de igen, over­gi­ve, såre, he­le, ska­en­des no­get me­re, el­ske, gø­re det godt igen og så ba­re be­gyn­de for­fra.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.