Co­me­ba­ck­et

BT - - KULTUR -

I 1989 for­tal­te Springs­te­en sit band The E-Stre­et Band, at han vil­le for­sø­ge sig med et nyt band, der bl.a. nå­e­de at spil­le i Dan­mark i 1993. Det var ik­ke en lyk­ke­lig skils­mis­se, men li­vet gik vi­de­re.

I 1999 sam­le­de han så igen sit band på me­re el­ler min­dre per­ma­nent ba­sis – de spil­le­de se­ne­st i Dan­mark i ju­ni. Be­grun­det i den al­drig svig­ten­de kunst­ne­ri­ske driv­kraft: for­fa­en­ge­lig­hed og am­bi­tion.

»Jeg hør­te ik­ke la­en­ge­re mig selv bli­ve spil­let helt så of­te i ra­dio­en. Vo­res re­sul­ta­ter gled la­en­ge­re va­ek og for­svandt ind i ro­ck­mu­sik­kens stor­slå­e­de, men bal­sa­me­re­de for­tid. Det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.