Silas Holst sprin­ger ud som for­san­ger i fe­stor­ke­ster

BT - - TV/RADIO - MÅ­NEN I DAG

Dan­ser, mu­si­cal­stjer­ne, ’regn­bue-far’ og bur­ger­ba­re­jer.

Det er ik­ke så få ting, dan­se­ren Silas Holst i de se­ne­ste år har kun­net fø­je til sit cv, og nu ka­ster den mo­di­ge dan­ser sig og­så ud i at la­ve et band. Det afslører han i et nyt ind­la­eg på sin blog silas­holst.com.

»Jeg har få­et mig et or­ke­ster, hvil­ket er no­get, jeg har drømt om la­en­ge. Et rig­tigt fe­stor­ke­ster, der spil­ler alt li­ge fra Git­te Haen­ning til Ri­ck Ast­ley og Ot­to Bran­den­burg til Ti­na Tur­ner,« ly­der det i ind­la­eg­get.

Det er dog ik­ke før­ste gang, Silas Holst stil­ler op som for­san­ger. Til­ba­ge i ju­ni sprang san­ge­ren ud med dansk­top­ban­det ’Bjørn og ski’ va­er’ me’et’ ved en kon­cert på Dam­huskro­en.

Men nu har ban­det aen­dret de­res pro­fil og navn, og til­sy­ne­la­den­de har de al­le­re­de en ra­ek­ke kon­cer­ter i ae­r­met i lø­bet af ju­len.

»Vi er gå­et all in, og vi hed­der ’Silas Holst & The Fla­m­ingo Or­che­stra’. I skrig­gul kal­ve­krøs og stof­be­kla­ed­te lam­per spil­ler vi op til fest,« skri­ver Silas Holst. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 26: Nem:29, Mel­lem: 71, Sva­er:133

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.