Ar­nold Pal­mer er død

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den syv­dob­bel­te ma­jor­vin­der Ar­nold Pal­mer er død - 87 år gam­mel. Nyhe­den har få­et en ra­ek­ke frem­tra­e­den­de gol­f­per­so­ner til at re­a­ge­re.

»Ar­nold aen­dre­de gol­f­spor­ten. Han var me­re end blot en stor­slå­et gol­f­spil­ler. Han var et ikon. Han var en legende. Ar­nold var en pio­ner in­den for sin sports­gren. Han ryk­ke­de spil­let til et hø­je­re ni­veau na­e­sten ene mand, ly­der det fra Ja­ck Ni­ck­laus, al­le­ti­ders mest vin­den­de gol­f­spil­ler

»Gol­f­spor­ten har mi­stet sin kon­ge. Hans arv vil le­ve for evigt. Tak for alt, du har gjort for gol­fen,« si­ger Ian Poul­ter, bri­tisk gol­f­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.