Cort kap­ta­jn for dansk VM-hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Magnus Cort bli­ver dansk hold­kap­ta­jn, når linje­lø­bet ved VM i cyk­ling på lan­de­vej bli­ver kørt 16. ok­to­ber i Qa­tar.

»Magnus Cort vi­ste i Vu­el­ta­en, hvor sta­er­kt et kort han er i en spurt, og han fortje­ner chan­cen som dansk hold­kap­ta­jn, si­ger An­ders Lund, der er dansk land­stra­e­ner ved VM.

De fem øv­ri­ge dan­ske ryt­te­re i linje­lø­bet ved VM er Sø­ren Kragh An­der­sen, Mi­cha­el Mør­køv, Chri­stop­her JuulJen­sen, Mat­ti Bres­chel og Lars Bak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.