Hård kri­tik af FIFA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FIFA har op­løst en ar­bejds­grup­pe, der skul­le be­ka­em­pe ra­cis­me i in­ter­na­tio­nal fod­bold, for­di grup­pen har ’fuld­ført sin mis­sion’, som FIFA for­mu­le­rer det.Be­slut­nin­gen har dog mødt hård kri­tik.

»Or­ga­ni­sa­tio­ner, der ak­tivt be­ka­em­per ra­cis­me og diskri­mi­na­tion, vil va­e­re dybt skuf­fe­de over at hø­re den­ne nyhed, for de op­for­drer FIFA til at gå for­re­st i en sport, der er så po­pu­la­er i he­le ver­den,« skri­ver den bri­ti­ske an­tira­cis­me­for­e­ning ’Ki­ck it Out’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.