KJA­ER & CO.

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

TIRS­DAG 27. SEP­TEM­BER 2016

1. »Selv om de har et stør­re bud­get end os, er det me­get fair at si­ge, at vi er på sam­me ni­veau i øje­blik­ket. Vi er i stand til at slå dem, og de er i stand til at slå os. Hvis vi hav­de sid­det til en ude­kamp i Brug­ge nu, vil­le jeg nok si­ge, at de var små fa­vo­rit­ter, men nu sid­der jeg i Par­ken og si­ger, at vi er små fa­vo­rit­ter,« sag­de 2. Li­or Ra­fa­e­lov og Björn En­gels er to af de sto­re pro­fi­ler på Club Brug­ge-hol­det, og de er ik­ke med i af­te­nens kamp på grund af ska­der. Til gen­ga­eld har Club Brug­ge de se­ne­ste kam­pe haft kant­spil­le­ren til­ba­ge, og det har hjul­pet på den dår­li­ge form. 3. Bel­gi­er­ne be­gynd­te de­res sa­e­son skidt med ba­re to sej­re i de før­ste seks kam­pe. Men de se­ne­ste tre kam­pe er vun­det her­af én i po­ka­len – og der­for tal­te tra­e­ner Mi­chel Preud’hom­me på pres­se­mø­det om en ny­fun­den selv­til­lid i hol­det. Og så vandt de jo 4-0 i Par­ken for et par år si­den. Hvor ska­de­de Ra­fa­e­lov score­de tre mål. 4. Wil­li­am Kvist og var den cen­tra­le ak­se på det om­tal­te 2010/11-hold, men i af­ten er de mod­stan­de­re. »Clau­de­mir og jeg hav­de et rig­tig godt år sam­men, hvor al­ting lyk­ke­des, vi grin­te me­get sam­men, og vi spil­le­de man­ge sjove af­le­ve­rin­ger sam­men. Jeg tror, at det var et af de sjove­ste år for mig rent mak­ker­ma­es­sigt,« si­ger Kvist. 5. tal­te al­le­re­de i Por­to om, hvor sva­ert det er at vin­de på ude­ba­ne i Cham­pions Le­ague, og det ga­el­der og­så for Te­lia Par­ken. Her har FC Kø­ben­havn spil­let ni grup­pe­kam­pe, og mens fem af dem er vun­det over mod­stan­de­re som Man­che­ster Uni­ted og Ga­la­ra­s­a­ray, har man og­så få­et uaf­gjort tre gan­ge mod blandt an­dre FC Bar­ce­lo­na. Kun ét ne­der­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.