DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De dan­ske me­stre fra FC Kø­ben­havn im­po­ne­re­de i Cham­pions Le­ague-pre­mi­e­ren i Por­to med et fortjent po­int mod grup­pe­fa­vo­rit­ter­ne fra FC Por­to.

Nu ga­el­der det så bel­gi­ske Club Brug­ge, og her tror na­er­mest he­le ver­den på sejr til FC Kø­ben­havn. Od­ds er nem­lig ras­let ned al­le ste­der fra star­tod­ds på 2,15 til de nu­va­e­ren­de 1,85, hvil­ket er et ud­tryk for, at langt de fle­ste pen­ge er spil­let på FC Kø­ben­havn.

Hos Dan­ske Spil op­le­ver man et lig­nen­de møn­ster. Her er he­le 75 pro­cent af al­le ind­sat­ser­ne sat på sejr til de dan­ske me­stre.

»Kø­ben­hav­ner­ne har va­e­ret sa­er­de­les godt kø­ren­de gen­nem he­le sa­e­so­nen og be­sej­ret stort set al mod­stand. Den­ne trend tror Od­dset-spil­ler­ne i den grad på fort­sa­et­ter i af­ten,« si­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.