1 ,52

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ser man bort fra ne­der­la­get i Leipzig, har Dort­mund spil­let godt på det se­ne­ste, og hol­det skal da og­så ha­ve fi­ne mu­lig­he­der for at hen­te po­int her. Re­al Madrid har ik­ke im­po­ne­ret i de se­ne­ste kam­pe. I liga­en er det ble­vet til bå­de po­int­tab mod Vil­lar­re­al og Las Pal­mas, mens man i Cham­pions Le­ague langt­fra var uhel­dig med at slå Spor­ting. I den kamp hav­de Spor­ting held med at pres­se Re­al Madrid re­la­tivt højt, og no­get lig­nen­de vil Dort­mund sik­kert prø­ve i af­ten. Da Re­al Madrid oven i le­ver fint med uaf­gjort, for­sø­ges her et spil på 1X.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.