2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker lidt un­der­ligt, at Lei­ce­ster ik­ke er stør­re fa­vo­rit, end til­fa­el­det er. FC Por­to im­po­ne­re­de in­gen mod FC Kø­ben­havn og ind­til det rø­de kort spil­le­de hol­det me­get lang­somt og skab­te ik­ke al­ver­den. Man li­der og­så un­der, at stjer­nen Ya­ci­ne Bra­hi­mi ik­ke helt er klar til en hel kamp end­nu, og i den­ne kamp kan det så oven i bli­ve et stort pro­blem, at Iker Ca­sil­las ik­ke li­ge­frem er dyg­tig på ind­la­eg. Det så man ty­de­ligt mod FCK, og med tan­ke på, hvor dyg­ti­ge Lei­ce­ster er på of­fen­si­ve død­bol­de, bør der lig­ge fle­re sto­re mu­lig­he­der og lu­re på den kon­to.

Od­dset er fun­det hos Cas­hPo­int

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.