2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Rung­sted har ru­stet ge­val­digt op før den­ne sa­e­son, og trods en mas­se ud­vis­nin­ger kom man al­li­ge­vel fra land med en sejr i Her­ning. Mod­sat skuf­fe­de Es­b­jerg med et ne­der­lag til Fre­de­riks­havn i pre­mi­e­ren. En ting var at man tab­te kam­pen, men det var fuldt fortjent og bedste mand var til­med re­ser­ve­ke­e­per Mat­hi­as Sel­d­rup, som vi­ka­ri­e­re­de for små­ska­de­de Ni­co­lai Hen­rik­sen. Fa­bi­an Brunn­ström skul­le og­så va­e­re med i af­ten, så det er sva­ert at se, hvor­for Rung­sted li­ge­frem skal va­e­re un­der­tip­pet i den­ne kamp. Spil der­for 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.