Hol­lywood-par skil­les ef­ter 11 år

BT - - NYHEDER -

Ef­ter 11 års ka­er­lig­hed sen­der sku­e­spil­ler­par­ret Na­o­mi Watts og Liev Schrei­ber nu en chok­bøl­ge gen­nem Hol­lywood.

Par­ret op­ly­ser, at de har valgt at gå fra hin­an­den. I en fa­el­les er­kla­e­ring til me­di­er­ne skri­ver de to sku­e­spil­le­re, at de har truf­fet den sva­e­re be­slut­ning for fa­mi­li­ens bed­ste.

»Gen­nem de se­ne­ste må­ne­der er vi kom­met til den kon­klu­sion, at det bed­ste for vo­res fa­mi­lie fremad­ret­tet er, hvis vi går fra hin­an­den. Det er med stor ka­er­lig­hed, respekt og ven­skab i vo­res hjer­ter, at vi ser frem til at op­dra­ge vo­res børn sam­men og op­da­ge en ny fa­se af vo­res for­hold,« skri­ver par­ret blandt an­det om be­slut­nin­gen.

47-åri­ge Na­o­mi Watts og 48-åri­ge Liev Schrei­ber, som blandt an­det er kendt for de­res rol­ler som hen­holds­vis Ja­ne i fil­men ’King Kong’ og ’Ray Do­novan’ i tv-se­ri­en af sam­me navn, mød­te hin­an­den til­ba­ge i 2005.

Par­ret har al­drig gif­tet sig, men sam­men har de søn­ner­ne Ale­xan­der, på ni år og Samu­el på syv år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.