Mand over­fal­det med kniv i skov

BT - - NYHEDER -

En 48-årig mand blev tirs­dag stuk­ket ned i en skov i Hol­ba­ek. Mulig­vis er det sket i for­bin­del­se med et rø­ve­ri, op­ly­ser po­li­ti­et.

Man­den er al­vor­ligt sår­et og er over­ført til Rigs­ho­spi­ta­let, ly­der det fra Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti.

Den blø­de­n­de mand blev fun­det af et par, der gik tur i den nor­døst­li­ge del af Knud­sko­ven sidst på for­mid­da­gen.

Of­fe­ret har mi­stet sin pung og te­le­fon, og der­for tror po­li­ti­et, at der er ta­le om et rø­ve­risk over­fald.

Po­li­ti­et ef­ter­ly­ser en mand af øst­eu­ro­pa­ei­sk ud­se­en­de. Han kan va­e­re po­lak el­ler ru­ma­e­ner, frem­går det af sig­na­le­men­tet.

Han vur­de­res til at va­e­re mel­lem 45 og 50 år og er cir­ka 190 cen­ti­me­ter høj. Man­den er kraf­tig af byg­ning og ta­ler ge­brok­kent dansk.

På ven­stre un­de­rarm har den ef­ter­søg­te en ta­to­ve­ring med flam­mer. Han var iført en mørk jak­ke og mør­ke buk­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.