Mod­ta­ge­cen­tre mind­skes

BT - - NYHEDER -

Ka­pa­ci­te­ten i de mod­ta­ge­cen­tre til asylan­sø­ge­re, der blev op­ret­tet i slut­nin­gen af sid­ste år, bli­ver ned­ju­ste­ret. Det sker, for­di der er kom­met mar­kant fa­er­re asylan­sø­ge­re end ven­tet.

Der er ta­le om to mod­ta­ge­cen­tre i Aa­ben­raa og Vor­ding­borg, der skul­le bru­ges til at til­ba­ge­hol­de flygt­nin­ge og mi­gran­ter, mens de­res iden­ti­tet og bag­grun­den for de­res op­hold i Dan­mark blev opkla­ret.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.