’’ ’’

BT - - DEBAT -

Vi har ik­ke brug for po­li­tisk tu­mult. Og det er, hvad vi ri­si­ke­rer, hvis ik­ke der fin­des en aftale. Og så ved man ik­ke, hvad der kom­mer op fra asken.

Kar­sten Dybvad

Jeg blan­der mig ik­ke i Kar­sten Dybva­ds ar­bej­de, og jeg tror, det vil va­e­re klogt, hvis han ik­ke blan­der sig i vo­res ar­bej­de. Vi er ik­ke en­gang gå­et i gang med for­hand­lin­ger­ne. Det er for tid­ligt at få tynd ma­ve. Jeg vil op­for­dre ham til at be­va­re ro­en og sto­le på, at vi nok skal fin­de en god løs­ning.

An­ders Samu­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.