Nej, LAs ul­ti­ma­ti­ve mel­din­ger blo­ke­rer

BT - - DEBAT -

METTE ABILDGAARD

vi i en si­tu­a­tion, hvor vi ri­si­ke­rer, at der slet ik­ke bli­ver no­gen for­hand­lin­ger, for­di Li­be­ral Al­li­an­ce har va­e­ret så ul­ti­ma­ti­ve i de­res ud­mel­din­ger. Det kan va­e­re dét, der for­hin­drer, at vi får gi­vet Dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste er­hvervs­skat­te­let­tel­se, som der lig­ger i 2025-ud­spil­let. I øje­blik­ket blo­ke­rer Li­be­ral Al­li­an­ce sim­pelt­hen for en mas­se go­de ting, der el­lers kun­ne ske i Dan­mark.

LI­GE NU STÅR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.