Har lø­bet hver dag i 40 år

BT - - NYHEDER -

men lø­beg­la­e­den er den sam­me. Jeg lø­ber 50-70 ki­lo­me­ter om ugen. Det er det go­de ved at va­e­re pen­sio­nist. Man har me­re tid,« si­ger han. Ha­ed­ret med et sølv­fad I Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon tid­li­ge­re på må­ne­den løb han i ti­den 1.41.31 og var med på Vej­les guld­hold i klas­sen 6569 år.

Thor­kild Bo Ni­el­sen blev i 1976 ver­dens før­ste di­stri­butør for New Ba­lan­ce, som i dag er en af sponso­rer­ne for KIF, KS og BTs Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet.

I 2007 blev han kå­ret som årets mand­li­ge ere­mi­ta­ge­lø­ber og ha­ed­ret med BTs sølv­fad og et kunstva­erk af ma­le­ren og gra­fi­ke­ren Gorm Erik­sen. Har du et em­ne til den aere­ful­de ti­tel i år, så mail se­ne­st 1. novem­ber til jour­na­list Pe­ter Fred­berg, fred@ bt.dk

Du kan sta­dig til­mel­de dig tra­di­tio­ner­nes løb i Dan­marks na­tio­nalskov. La­es me­re og til­meld dig på www. elob.dk.

Spørgs­mål til BTs E-løbs­kon­tor på tlf. 3375 2584 (man­dag-fre­dag kl. 9.15). Mail: elob@bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.