25-årig dra­ebt i fron­tal kol­li­sion med va­re­bil

BT - - NYHEDER -

En 25-årig mand blev i går ef­ter­mid­dag dra­ebt, da en va­re­vogn kom over i den for­ker­te kø­re­ba­ne og bra­ge­de ind i hans per­son­bil. Ulyk­ken ske­te på Vel­lerup­vej ved Ski­b­by i Horns­her­red.

»Va­re­bi­len kom­mer ud i ra­bat­ten i høj­re si­de af vej­en,« forta­el­ler vagt­che­fen ved Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti.

»Over en stra­ek­ning på 40 me­ter for­sø­ger fø­re­ren at ret­te op, men kom­mer i ste­det over i den for­ker­te kø­re­ba­ne, hvor han kø­rer fron­talt ind i den mod­kø­ren­de per­son­bil,« fort­sa­et­ter han.

Den 25-åri­ge mand blev dra­ebt på ste­det ved ulyk­ken, mens den 19-åri­ge fø­rer af va­re­bi­len slap uskadt. Han var dog sta­er­kt cho­ke­ret, og sidst på ef­ter­mid­da­gen tirs­dag er han end­nu ik­ke af­hørt om, hvad der gik galt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.