’Dela­ney er pin­ligt dår­lig ti­l­at sky­de’

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@sporten.dk

Dela­ney score­de et af årets bed­ste mål i Par­ken, da han ka­no­ne­re­de FC Kø­ben­havn halvvejs mod den 4-0-sejr, det i sid­ste en­de blev til mod Club Brug­ge. Men drøm­me­må­let var et hel­digt skud i tå­gen. Ja, det var end­da et ud­tryk, for at blind hø­ne og­så kan fin­de korn, hvis vi skal fort­sa­et­te ud af kli­che­er­nes lan­ge lan­de­vej.

Så­dan ha­en­ger det sam­men, hvis man skal tro Stå­le Sol­bak­ken. Han skru­e­de så­le­des det sto­re nor­ske smil på, da han ef­ter den epo­ke­gø­ren­de Cham­pions Le­ague-sejr skul­le for­kla­re, hvor­for smilet på FCK-ba­en­ken var ek­stra stort ef­ter Dela­neys hug.

»Det er na­e­sten pin­ligt, hvor dår­lig han (Tho­mas Dela­ney, red.) er til at sky­de. I kom­mer ik­ke til at se no­get lig­nen­de hver­ken i Bun­des­liga­en el­ler i re­sten af hans liv. Det er ik­ke me­re end tre da­ge si­den, jeg ska­eld­te ham ha­e­der og ae­re fra, da han for­søg­te det sam­me mod AGF,« sag­de Sol­bak­ken.

»Han har ik­ke no­get skud,« lød det vi­de­re. Li­ge til hi­sto­ri­ebø­ger­ne Net­op Dela­neys 2-0-scor­ing igang­s­at­te for al­vor en fan­ta­stisk FCK­pe­ri­o­de. Fra det 60. mi­nut til det 70. score­de det dan­ske mester­hold to gan­ge, og fik sam­ti­dig bel­gi­er­ne helt på ha­e­le­ne.

»Pe­ri­o­den ef­ter 1-0 var fan­ta­stisk. Vi mis­se­de et straf­fe, men lod os ik­ke pra­e­ge af det. Det var i sand­hed 12-15 mi­nut­ter til hi­sto­ri­ebø­ger­ne,« lød det fra Stå­le Sol­bak­ken.

Ef­ter Fe­de­ri­co San­tan­ders scor­ing til 3-0 cir­ka 20 mi­nut­ter før tid måt­te Sol­bak­ken ven­te na­e­sten 20 mi­nut­ter på den na­e­ste scor­ing. Den kom få min­tut­ter før tid, da Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen luk­ke­de bal­let til de cif­re, der i Cham­pions Le­agu­e­sam­men­ha­eng og­så er hi­sto­ri­ske for bå­de FC Kø­ben­havn og dan­ske hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.