Kri­se hos Re­al?

Re­al Madrid er uden sejr for tred­je kamp i streg ef­ter uaf­gjort i Dort­mund

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - Chri­sti­an Wint­her Jo­han­sen | chwj@sporten.dk

Re­al Madrid smed fø­rin­gen to gan­ge ude mod Dort­mund og er nu uden sejr i den ty­ske by i syv ud af syv kam­pe. Gårs­da­gens mest stjer­nes­pa­ek­ke­de kamp fandt sted i Tys­kland, hvor Borus­sia Dort­mund tog imod Re­al Madrid. Seks gan­ge tid­li­ge­re har spa­ni­er­ne va­e­ret på be­søg i Dort­mund uden at vin­de, og den sta­ti­stik fort­sat­te ef­ter gårs­da­gens kamp.

’Kon­ge­klub­ben’ fra Spa­ni­en fik kun 2-2 mod et mo­ti­ve­ret og far­ligt Dort­mund-hold, der ud­for­dre­de spa­ni­er­ne kam­pen igen­nem.

Cri­sti­a­no Ro­nal­do brag­te re­so­lut Madrid-hol­det for­an ef­ter en ge­ni­al as­sist fra Ga­reth Ba­le, in­den hjem­me­hol­dets Pi­er­re-Eme­ri­ck Au­ba­mey­ang gjor­de det til 1-1 ef­ter et ka­em­pe­koks fra Re­al-må­l­mand Key­l­or Na­vas.

Kam­pen så ud til at få sin af­gø­rel­se halvvejs in­de i an­den halv­leg, da Rap­ha­el Va­ra­ne kun­ne føl­ge op på en af­slut­ning fra Ben­ze­ma, der ram­te tra­e­va­er­ket fra ta­et hold.

Men så trå­d­te An­dré Schür­r­le til for hjem­me­hol­det og øde­lag­de Re­al Madrids øn­ske om at gø­re op med den on­de ånd med må­let til 2-2.

Re­al Madrid fort­sa­et­ter der­med hol­dets dår­li­ge form­kur­ve, ef­ter de har spil­let to uaf­gjor­te kam­pe i li­ga­en, hjem­me mod Vil­la­re­al og ude mod Las Pal­mas, for­ud for gårs­da­gens kamp.

Hjem­me­hol­det gav det sid­ste kvar­ter det tid­li­ge­re FC Nord­s­ja­el­land-ta­lent Em­re Mor, der der­med har få­et spil­le­tid i beg­ge grup­pe­kam­pe for Dort­mund.

Den 19-åri­ge tek­ni­ker var na­er­gå­en­de kort ef­ter sin ind­skift­ning, hvor han tvang Key­l­or Na­vas til at stra­ek­ke sig helt ned ef­ter en af­slut­ning fra den tyr­ki­ske lands­holds­spil­ler. Go­de ven­ner igen For­ud for Re­al Madrids op­gør i går har der an­gi­ve­ligt va­e­ret ska­er­myds­ler mel­lem tra­e­ner Zi­ne­di­ne Zi­da­ne og su­per­stjer­nen Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

I Re­al Madrids se­ne­ste La Li­ga­kamp mod Las Pal­mas blev Ro­nal­do skif­tet ud, da Re­al Madrid før­te 2-1 i an­den halv­leg - til po­rtu­gi­se­rens sto­re ir­ri­ta­tion.

TV-bil­le­der af­slø­re­de Ro­nal­do i at rå­be ska­eldsord ef­ter den fran­ske tra­e­ner. Beg­ge par­ter har af­da­em­pet si­tu­a­tio­nen ef­ter­føl­gen­de, men ef­ter Ro­nal­dos 1-0-scor­ing blev ue­nig­he­der­ne ma­net helt til jor­den.

Den 31-åri­ge stjer­ne løb ud til ba­en­ken for at hil­se på lands­ma­en­de­ne Pepe og Fa­bio Co­en­trao, in­den Ro­nal­do og ’Zizou’ veks­le­de et hånd­tryk.

FO­TO: AFP

Åh nej, ik­ke igen. Re­al Madrids Cri­sti­a­no Ro­nal­do score­de mod Dort­mund, men måt­te i slut­mi­nut­ter­ne af Cham­pions Le­agu­e­kam­pen kon­sta­te­re, at det span­ske mand­skab for nu tred­je kamp i tra­ek måt­te for­la­de ba­nen uden sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.