Hur­ti­ge til Kas­per Dol­berg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­TER­VIEW var hen­ne for ba­re et halvt år si­den, da jeg spil­le­de for U/19-hol­det.«

Sport­s­di­rek­tør Marc Over­mars me­ner, det er vig­tigt, du for­bli­ver på jor­den med beg­ge ben. Hvad ta­en­ker du om det?

»Nu er jeg og­så me­get stil­le og ro­lig, så jeg tror ik­ke, det bli­ver en ud­for­dring, men jeg ved godt, det kun er be­gyn­del­sen. Det er fedt, det går godt nu, men der kom­mer og­så nog­le sva­e­re pe­ri­o­der. Det er jeg indstil­let på, men det ta­en­ker jeg ik­ke over nu. Nu kø­rer det ba­re. Jeg fø­ler ik­ke, jeg har aen­dret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.