Før­ste TTH-sejr i den­ne sa­e­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Op­ryk­ker­ne fra Skan­der­borg led i af­tes det fjer­de ne­der­lag af fi­re mu­li­ge i kvin­der­nes bed­ste hånd­bol­dra­ek­ke. I egen hu­le kun­ne ama­tør­hol­det ik­ke mat­che ga­ester­ne fra TTH Holste­bro, som rej­ste hjem med en sejr på 37-25 ef­ter 21-15-fø­ring ved pau­sen. Det var før­ste sejr i sa­e­so­nen for TTH, der hav­de ind­ledt med tre ne­der­lag på stri­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.