Kent Ni­el­sen ri­der stormen af i OB

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med seks ne­der­lag i tra­ek og en pla­ce­ring langt fra de sjove plad­ser i Su­per­liga­en, har OB ind­til vi­de­re haft en me­get skuf­fen­de sa­e­son.

Det har na­tur­ligt nok øget pres­set på tra­e­ner Kent Ni­el­sen, men skal man tro book­ma­ke­ren Bet25, så kom­mer det ik­ke til at ske, at han får en fy­re­sed­del af OB-le­del­sen nu og her.

I hvert fald får man blot od­ds 1,30 på, at han fort­sat er tra­e­ner pr. 1. ja­nu­ar, mens der er 3,50 på, at han har få­et en fy­re­sed­del in­den da.

»Ef­ter seks ne­der­lag i tra­ek og fem kam­pe uden en scor­ing, vil man som klub al­tid gø­re sig nog­le over­vej­el­ser. Vi tror dog, at OB-le­del­sen har is i ma­ven fo­re­lø­bigt,« si­ger od­ds­sa­et­ter Nik­las Nür­n­berg hos Bet25.dk.

Kent Ni­el­sen er dog sta­dig book­ma­ke­rens fa­vo­rit til at få den før­ste fy­re­sed­del, ta­et forfulgt af Es­b­jergs tra­e­ner Co­lin Todd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.