1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lig­ner ik­ke man­ge mål i den­ne kamp. Fremad Ama­ger spil­ler ret de­fen­sivt på frem­med gra­es, og samt­li­ge fem kam­pe er da og­så endt med mak­si­malt to mål. Fremad Ama­ger pro­fi­te­rer på, at de al­le­re­de i 2. di­vi­sion be­gynd­te at spil­le som man skul­le over­le­ve på i den na­est­bed­ste ra­ek­ke, og de har vist sig et sva­ert hold at slå. Ny­kø­bing lig­ger sta­dig flot med i top­pen af ra­ek­ken, men hol­dets of­fen­siv har ik­ke vist skarp­hed på det se­ne­ste, hvil­ket man blandt an­det så i Vej­le se­ne­st. Der­for lig­ger det ik­ke i kor­te­ne, at der kom­mer til at fal­de tre mål i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.