3,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kun­ne godt lig­ne et po­int­de­ling i det­te stormø­de. Beg­ge hold ved godt, at de nok skal gå vi­de­re, og der­for er det­te re­elt set et op­gør om før­ste­plad­sen. Her sa­el­ger Bay­ern gi­vet­vis det­te op­gør for uaf­gjort i den på pa­pi­ret klar sva­e­re­ste kamp, og mon ik­ke og­så At­le­ti­co Madrid kun­ne ta­en­kes at gø­re det. De har over­stå­et den van­ske­lig­ste kamp ud­over Bay­ern-kam­pe­ne (ude mod PSV) og der­for er uaf­gjort in­gen ka­ta­stro­fe for dem. Der­til kom­mer, at At­le­ti­cos op­gør hjem­me mod de sto­re i Eu­ro­pa na­er­mest pr. de­fi­ni­tion er me­get ta­et­te, så spil kryd­set.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.