2,04

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pa­ris SG er langt fra det ni­veau, man hav­de i sid­ste sa­e­son. Åben­lyst gør ta­bet af Zla­tan Ibra­him­ovic ondt, men tra­e­ner­skif­tet er hel­ler ik­ke sket gnid­nings­frit, og spil­ler­ne vir­ker ik­ke helt til at for­stå, hvad Unai Eme­ry vil. Hel­ler ik­ke de­fen­si­ven fun­ge­rer op­ti­malt, hvil­ket Toulou­se ud­nyt­te­de i sid­ste we­e­kend, og der­for kun­ne det godt lig­ne, at beg­ge hold får sco­ret. Lu­dog­o­rets spil­ler frisk til, og har sco­ret i samt­li­ge hjem­me­kam­pe i den­ne sa­e­son. De score­de og­så i al­le hjem­me­kam­pe, sidst de var i CL, selv om Re­al Madrid og Li­ver­pool var blandt mod­stan­der­ne.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.