KLUB

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki run­de­de i går et skar­pt hjør­ne i kar­ri­e­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JUBILAEUM Asi­en og Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er et godt match li­ge nu. Ef­ter et for­nemt US Open tog Dan­marks bed­ste kvin­de­li­ge ten­nis­spil­ler for ot­te da­ge si­den hul på en ra­ek­ke tur­ne­rin­ger i Asi­en, og end­nu er det ik­ke ble­vet til et ne­der­lag i Østen for den 26-åri­ge stjer­ne.

I går vi­ste hun end­nu en gang sin go­de form frem i Wuhan Open i Ki­na mod Ka­te­ri­na Si­ni­ako­va, der blev be­sej­ret i to sa­et med cif­re­ne 6-4, 6-4, og Woz­ni­a­cki er der­med i ot­ten­de­dels­fi­na­len, hvor hun mø­der pol­ske Ag­nieszka Radwanska.

Sej­ren var Woz­ni­a­ck­is num­mer 500 i kar­ri­e­ren, hvil­ket ten­nis­stjer­nen og­så selv gjor­de op­ma­er­k­som på på de so­ci­a­le me­di­er.

»Fej­re­de i dag min 500. sejr i kar­ri­e­ren,« skri­ver Woz­ni­a­cki på sin In­s­ta­gram-pro­fil med et bil­le­de fra tur­ne­rin­gen i Wuhan. I for­nemt sel­skab Med mile­pa­e­len i hus slut­ter Woz­ni­a­cki sig til et pro­mi­nent felt at ak­ti­ve spil­le­re, der har run­det sam­me jubilaeum – ver­den­set­te­ren An­ge­lique Ker­ber, Sa­mantha Sto­sur, Svet­la­na Kuz­netsova og beg­ge Wil­li­ams-sø­stre har al­le 500 sej­re på cv’et.

Hvis den go­de form fort­sa­et­ter, kan det va­e­re, at Woz­ni­a­cki kan run­de end­nu en flot mile­pa­el i kar­ri­e­ren. Hen­des na­e­ste tur­ne­rings­sejr på kvin­der­nes WTA-tour vil nem­lig va­e­re hen­des 25. sing­le­ti­tel, mens hun står no­te­ret for to double­tit­ler.

Med et ta­et­pak­ket pro­gram i Asi­en er det dog ik­ke uden ud­for­drin­ger at vin­de man­ge kam­pe. Sej­re­ne gør, at der ik­ke er me­get pau­se til dan­ske­ren.

»Det er klart, at jeg har nog­le små­ska­der her og der. Det er lidt fru­stre­ren­de,« si­ger hun til WTA Tou­rens hjem­mesi­de.

Ot­ten­de­dels­fi­na­len mod Radwanska bli­ver et gen­syn, da Woz­ni­a­cki slog hen­de i Tokyo i sid­ste uge.

»Vi har kendt hin­an­den i 15 år el­ler no­get i den stil. Jeg er ret sik­ker på, at vi ken­der hin­an­dens må­de at spil­le på. Vi ved, hvad vi kan for­ven­te. Det hand­ler om, hvem der er bedst på da­gen,« si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Fej­re­de i dag min 500. sejr i kar­ri­e­ren

ONSDAG 28. SEP­TEM­BER 2016 Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har net­op run­det 11 år som pro­fes­sio­nel ten­nis­spil­ler, og det he­le be­gynd­te fak­tisk med et ne­der­lag.

Til­ba­ge i 2005 var Woz­ni­a­cki net­op ble­vet 15 år, da hun fik et wild card til WTA-tur­ne­ring i Cin­cin­na­ti.

Her mød­te hun schweizi­ske Pat­ty Sch­ny­der, der var top­se­e­det i tur­ne­rin­gen og sam­me år nå­e­de sin hø­je­ste pla­ce­ring på ver­dens­rang­li­sten med en sy­ven­de­plads.

Det blev til en dansk la­e­re­streg, da Sch­ny­der vandt 6-3, 6-0 – og i øv­rigt vandt tur­ne­rin­gen.

Woz­ni­a­ck­is før­ste sejr som pro­fes­sio­nel kom først året ef­ter, hvor hun slog pu­ert­o­ri­can­ske Kri­sti­na Bran­di i tre sa­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.