De har og­så op­t­rå­dt for bå­de Glad­bach og FC Bar­ce­lo­na

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 -

Hen­nes Wei­swei­ler Glad­bach 1964-1975 FC Bar­ce­lo­na 1975-1976

Tysk tra­e­ner, der op­da­ge­de Al­lan Si­mon­sen. For­vand­le­de Glad­bach fra en lil­le klub til en na­tio­nal magt­fak­tor. Skif­te­de til FC Bar­ce­lo­na, men ra­ge­de tid­ligt uklar med stjer­nen Jo­han Cruyff. Tog til­ba­ge til Tys­kland, hvor han i FC Köln bl.a. blev tra­e­ner for Pre­ben Elkja­er. Hen­nes Wei­swei­ler dø­de i 1983.

Udo Lat­tek Glad­bach 1975-1979 FC Bar­ce­lo­na 1981-1983

Tysk tra­e­ner, der stod i spid­sen for Glad­bach i gul­dal­der­pe­ri­o­den. Blev gen­for­e­net med Al­lan Si­mon­sen i 1981, men Udo Lat­tek kun­ne ik­ke bry­de mester­sk­ab­stør­ken og blev fy­ret ef­ter to år. Dø­de i 2015.

Pa­trik An­der­s­son Glad­bach 1993-1999 FC Bar­ce­lo­na 2001-2003

Svensk for­sva­rer, der var med til at vin­de bron­ze ved VM i 1994. Ef­ter et år i Bla­ck­burn brød han igen­nem i Glad­bach. Isa­er kendt for at sco­re det af­gø­ren­de mål dybt in­de i over­ti­den for Bay­ern Mün­chen, da de vandt Bun­des­liga­en for na­e­sen af Schal­ke 04 i 2001. Der­ef­ter solgt til FC Bar­ce­lo­na.

Ro­bert En­ke Glad­bach 1996-1999 FC Bar­ce­lo­na 2002-2004

Tysk må­l­mand. Født i det gam­le DDR, men li­ge­som ter Ste­gen brød han og­så igen­nem for Glad­bach. Fik al­drig suc­ces i Bar­ce­lo­na. For­bin­des isa­er med Han­nover 96, som han spil­le­de for, ind­til han i 2009 på tragisk vis tog li­vet af sig.

Marc-An­dré ter Ste­gen Glad­bach 2009-2014 FC Bar­ce­lo­na 2014-nu

Tysk må­l­mand, der brød igen­nem for Glad­bach. Ef­ter at ha­ve va­e­ret re­ser­ve for Clau­dio Bra­vo er han ved at spil­le sig til en fast plads. Skal for­ment­lig vog­te må­let mod sin gam­le klub i af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.