Der­for hav­ne­de Sam Al­lar­dy­ce i pro­ble­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det sag­de Sam Al­lar­dy­ce på op­ta­gel­ser­ne om tred­je­parts ejer­skab af spil­le­re, som blev gjort for­budt af FA i 2008 og FIFA i 2015:

Det er ik­ke et pro­blem at om­gå reg­ler­ne. Jeg ken­der agen­ter, der gør det he­le ti­den. Det kan man sta­dig, selv­føl­ge­lig er der sto­re pen­ge at hen­te her.«

På op­ta­gel­ser­ne ind­går Al­lar­dy­ce og­så en aftale om fi­re gan­ge om året at fly­ve til Sin­ga­po­re og Hong Kong for at rå­d­gi­ve in­ve­sto­rer om spil­ler­hand­ler. Han bli­ve ho­no­re­ret med 400.000 pund (3,4 mio. kr.)

Det sag­de Al­lar­dy­ce om Roy Hod­g­sons fejl­trin som land­stra­e­ner:

Spil­ler­ne svig­te­de ham. Og må­ske var for ube­slut­som. Spred­te nervø­si­tet blandt spil­ler­ne.«

Det sag­de Al­lar­dy­ce om as­si­stent­tra­e­ner, Gary Ne­vil­le, som Hod­g­son dis­ku­te­re­de ind­skift­nin­gen af Marcus Ras­h­ford med un­der EM-kam­pen mod Island:

De dis­ku­te­re­de i 10 mi­nut­ter, før de send­te ham på ba­nen. Så Gary hav­de dår­lig ind­fly­del­se på ham. Sig for po­k­ker til Gary, at han skal

sa­et­te sig og hol­de ka­eft, og gør, hvad du vil. Det er dig, der er land­stra­e­ne­ren.«

Det sag­de Al­lar­dy­ce om FA:

For dem hand­ler det kun om at la­ve pen­ge, ik­ke? I ved, at FA er det ri­ge­ste for­bund i ver­den? Det er det ik­ke. Men det har den stør­ste om­sa­et­ning i ver­den med 325 mio. pund om året (2,8 mia. kr.)«

Til­ba­ge i 2006 mens Al­lar­dy­ce var ma­na­ger i Bolt­on, blev han i en BBC do­ku­men­tar be­skyldt for at stik­ke pen­ge til si­de til sig selv i for­bin­del­se med spil­ler­hand­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.