Bendt­ner score­de før­ste mål

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jep­pe Dong Abra­ham­sen | jeab@sporten.dk

Så er han til­ba­ge, målsco­re­ren Ni­ck­las Bendt­ner. Ef­ter to ind­hop for Not­ting­ham Fo­rest i Cham­pions­hipkam­pe var den dan­ske an­gri­ber fo­re­truk­ket fra start i op­gø­ret hjem­me på Ci­ty Gro­und mod Ful­ham.

Og cir­ka en ti­me in­de i kam­pen kom så det for­lø­sen­de mål, da han fra høj­re si­de af fel­tet flug­te­de bol­den i mål ved fjer­ne­ste stol­pe, ef­ter at Li­ca hav­de for­la­en­get Pa­jtim Ka­sa­nis ind­la­eg.

Det var Bendt­ners før­ste mål i en be­ty­den­de kamp si­den 31. ok­to­ber 2015, da han score­de til 1-0 for Wol­fsburg mod Bay­er Le­ver­ku­sen.

Den dan­ske an­gri­ber, der man­dag blev for­bi­gå­et af Åge Ha­rei­de til de kom­men­de land­skam­pe mod Po­len og Ma­kedo­ni­en, hav­de fle­re go­de for­søg. Al­le­re­de i det ot­ten­de mi­nut ham­re­de han bol­den på over­lig­ge­ren fra 30 me­ter, og 10 mi­nut­ter før pau­sen blev et na­er­gå­en­de for­søg fra na­ert hold red­det af Ful­ham-ke­e­per David But­ton.

Bendt­ners mål var dog ik­ke nok til en sejr, ef­ter­som Ful­hams Tom Cair­ney ud­lig­ne­de i det 72. mi­nut.

FO­TO: ACTION IMAGES

Ni­ck­las Bendt­ner star­te­de in­de for Fo­rest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.