Som­mer­huspri­ser­ne lig­ger sta­dig stil­le

BT - - NYHEDER -

Det gør støt fremad med bo­lig­pri­ser­ne over he­le lan­det, hvor en­fa­mi­lie­hu­se iføl­ge Danmarks Sta­ti­stik er ble­vet 3,8 pro­cent dy­re­re i gen­nem­snit, og hvor ejer­lej­lig­he­der til­sva­ren­de er ste­get 8,0 pro­cent.

Men som­mer­huspri­ser­ne står fort­sat og trip­per på ste­det med en fremgang på ba­re 0,5 pro­cent hen over det se­ne­ste år, der el­lers har va­e­ret pra­e­get af la­ve ren­ter og pa­en re­al­løns­stig­ning.

Men selv om man­ge har få­et fle­re pen­ge mel­lem ha­en­der­ne, er de til­sy­ne­la­den­de ik­ke ble­vet brugt på som­mer­hus­køb. Det kan, iføl­ge Nor­deas bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann, skyl­des, at det kun er mu­ligt at belå­ne 60 pro­cent af en fe­ri­e­bo­lig med re­al­kre­dit­lån.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.