32.000 an­holdt efter kup­for­søg

BT - - NYHEDER -

KUP Dom­sto­le i Tyr­ki­et har iføl­ge lan­dets ju­stits­mi­ni­ste­ri­um i alt be­or­dret fle­re end 32.000 mista­enk­te an­holdt for­ud for rets­sa­ger, hvor de er til­talt for at ha­ve for­bin­del­ser til den mus­lim­ske pra­e­di­kant Fet­hul­lah Gü­len, som op­hol­der sig i USA. Gü­len be­skyl­des af den tyr­ki­ske pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan for at stå bag kup­for­sø­get i Tyr­ki­et 15. juli.

Der er in­gen op­lys­nin­ger om, hvor­når de man­ge rets­sa­ger ind­le­des, og ju­stits­mi­ni­ste­ren er­ken­der, at det sta­dig er uklart, hvor­dan de vil fo­re­gå.

USAs ju­stits­mi­ni­ste­ri­um med­del­te i går, at de in­den for få da­ge vil sva­re på tyr­ki­ske an­mod­nin­ger om en ud­le­ve­ring af Gü­len, der bor i Penn­sylva­nia. Tyr­ki­et vil ha­ve den 75-åri­ge mus­lim­ske pra­e­di­kant ud­le­ve­ret til rets­for­føl­gel­se i Anka­ra. Gü­len na­eg­ter, at han har no­get med kup­for­sø­get at gø­re.

Sa­gen har bi­dra­get til vok­sen­de spa­en­din­ger mel­lem Tyr­ki­et og USA, da den tyr­ki­ske re­ge­ring har gi­vet ud­tryk for, at USA gør for lidt for at få Gü­len an­holdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.