Nej, vi skal af prin­cip fast­hol­de dansk lov

BT - - NYHEDER -

PE­TER SKAARUP

der er ta­le om, er det uhold­bart, hvis vi til­la­der bar­ne­bru­de i Dan­mark. Det er et spørgs­mål om prin­cip­per. For man kom­mer ind på et skrå­plan, hvis man ac­cep­te­rer det. Vi tro­e­de egent­lig, at sa­gen var løst. Men nu vi­ser det sig, at det ik­ke er sket, og at man sa­et­ter kon­ven­tio­ner­ne hø­je­re end dansk lov­giv­ning. Det kan vi ik­ke støt­te.

UAN­SET HVOR MAN­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.