Drabs­sig­tet: Skud var et uheld

BT - - NYHEDER -

Det var et uheld, at et hag­l­ge­va­er gik af i stu­en i en lands­by i Thy og dra­eb­te en 59-årig be­bo­er.

Sådan ly­der det fra den mand, som sig­tes for dra­bet.

Hvad den 54-åri­ge mand na­er­me­re forta­el­ler om mø­det i ejen­dom­men på Tårn­vej i Hør­dum syd for Sned­sted man­dag aften, vi­des ik­ke, for dom­me­ren luk­ke­de dø­re­ne til grund­lovs­for­hø­ret i Ret­ten i Holste­bro.

Den 54-åri­ge er nu va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger. Han skal men­ta­lun­der­sø­ges, som det er al­min­de­ligt i drabs­sa­ger.

Den 59-åri­ge blev ramt af et en­kelt skud fra et hag­l­ge­va­er, mens han sad i so­fa­en. Til­sy­ne­la­den­de mang­ler be­tjen­te­ne fra Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti at fin­de våb­net.

Den nu fa­engs­le­de er fra lo­ka­l­om­rå­det. Fle­re me­di­er har be­ret­tet, at of­fe­ret i sa­gen iføl­ge folk i Hør­dum holdt sig for sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.