Ma­ersk un­der mi­stan­ke for kar­tel­virk­som­hed

BT - - NYHEDER -

Seks af ver­dens stør­ste ship­ping­fir­ma­er er un­der mi­stan­ke for at af­ta­le fragt­pri­ser mel­lem Syd­afri­ka og Asi­en.

Blandt dem er dan­ske Ma­ersk Li­ne, hvis kon­to­rer i går iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters blev ransa­get af de syd­afri­kan­ske myn­dig­he­der i for­sø­get på at fin­de be­vi­ser.

For­u­den Ma­ersk Li­ne er og­så Saf­ma­ri­ne, der er et dat­ter­sel­skab i Ma­ersk-grup­pen, mistaenkt i sa­gen.

De øvrige fi­re mista­enk­te re­de­ri­er er MSC, CMA-CGM, Ham­burg Süd og Pa­ci­fic In­ter­na­tio­nal Li­ne.

»Et­hvert kar­tel in­den­for ship­ping med­fø­rer hø­je­re pri­ser på trans­port af va­rer. Så­dan­ne kar­tel­ler kan be­ty­de, at den øko­no­mi­ske va­ekst i en re­gion kø­rer af spo­ret,« si­ger Syd­afri­kas kon­kur­ren­ce­kom­mis­sa­er, Tem­bin­ko­si Bona­ke­le, i en pres­se­med­del­el­se./ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.