Rusland: Rap­port er for­doms­fuld

BT - - NYHEDER -

Rusland af­vi­ste i går ka­te­go­risk en in­ter­na­tio­nal rap­port, som kon­klu­de­rer, at det var en rus­sisk ra­ket, der skød pas­sa­ger­fly­et ned i 2014. En talskvin­de si­ger, at rap­por­ten er for­doms­fuld og po­li­tisk mo­ti­ve­ret. »Rusland er skuf­fet over, at si­tu­a­tio­nen om­kring un­der­sø­gel­sen af Bo­e­ing-ka­ta­stro­fen er ufor­an­dret. Kon­klu­sio­ner­ne be­kra­ef­ter, at un­der­sø­gel­sen er for­doms­fuld og po­li­tisk mo­ti­ve­ret,« ly­der det. /ritzau/AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.