KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

stør­ste fod­bold­navn kan der­for me­get vel fort­sat en­de med at ta­ge end­nu en tur til Qa­tar. Mit bud er, at han en­ten i dag el­ler i mor­gen fly­ver til Do­ha. Her vil han så be­slut­te, om pen­ge­ne på den ara­bi­ske halvø er sto­re nok til, at han igen vil gå på kom­pro­mis med kva­li­te­ten af li­ga­en og de spil­le­re, han i gi­vet fald skal tra­e­ne.

Laud­rups svar vil i dén grad in­di­ke­re i hvil­ken ret­ning, den sid­ste tid af hans tra­e­n­er­kar­ri­e­re skal gå. Jeg gla­e­der mig til at bli­ve klo­ge­re.

SØ­REN HANGHØJ KRI­STEN­SEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.