2 ,23

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Slovan Li­be­rec har ik­ke haft den bed­ste op­takt til den­ne kamp. Trup­pen har nem­lig va­e­ret ramt af en virus, og der­for blev lør­da­gens kamp i li­ga­en af­lyst på grund af de man­ge syg­doms­ram­te spil­le­re. Man for­ven­ter, at trup­pen så småt er ved at va­e­re oven­på igen, men man har ik­ke kun­ne tra­e­ne op­ti­malt og fle­re spil­le­re er sta­dig ik­ke helt klar. PAOK er kom­met fint fra land i den gra­e­ske liga og le­ve­re­de en god ind­sats mod Fi­o­ren­ti­na og alt an­det li­ge skal de un­der de giv­ne om­sta­en­dig­he­der va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter, end til­fa­el­det er. Spil 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.