Land­di­strik­ter med mo­bil-bøvl får snart hja­elp

BT - - NYHEDER -

Der er godt nyt til be­bo­e­re og virk­som­he­der i nog­le af lan­dets tyn­dest be­fol­ke­de eg­ne, som har haft sva­ert ved at op­nå for­bin­del­se til mo­bil­net­tet el­ler pla­ges af lang­somt in­ter­net.

Ener­gi-, For­sy­nings- og Kli­ma­mi­ni­ste­ri­et har net­op af­slut­tet en auk­tion, der skal imø­de­kom­me pro­ble­met. Mo­bil­sel­ska­ber har kun­net by­de på ret­ten til at bru­ge fre­kven­ser i 245 for­skel­li­ge styk­ker lan­d­om­rå­de af en kva­drat­ki­lo­me­ter.

Mo­bi­l­o­pe­ra­tø­rer­ne TDC, Hi3G (3) og Te­lia/Te­lenor har hver isa­er vun­det en del af ka­gen. Der­med har de for­plig­tet sig til se­ne­st i de­cem­ber 2019 at op­sa­et­te sen­de­ma­ster i om­rå­det og le­ve­re ha­stig­he­der på 30Mbit/se­kund i down­lo­ad og 3Mbit/se­kund i up­lo­ad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.