Søn­nens sid­ste

BT - - NYHEDER -

Hjal­te har det godt, selv­om han er ked af det. Han kla­rer det sim­pelt­hen så fint, og jeg kun­ne ik­ke øn­ske mig no­get bed­re i he­le li­vet af Mat­hil­de, hun har gi­vet mig så stor en guld­klump, som kan min­de mig om hen­de hver ene­ste dag BISAETTELSE er ked af det. Han kla­rer det sim­pelt­hen så fint, og jeg kun­ne ik­ke øn­ske mig no­get bed­re i he­le li­vet af Mat­hil­de, hun har gi­vet mig så stor en guld­klump, som kan min­de mig om hen­de hver ene­ste dag,« si­ger han.

I går blev Mat­hil­de Gers­by bi­sat fra Gladsaxe Kir­ke lidt uden­for Kø­ben­havn, hvor me­re end 300 ven­ner og fa­mi­lie­med­lem­mer var kom­met for at si­ge far­vel til den tid­li­ge­re sku­e­spil­ler på en vind­bla­est og grå sep­tem­ber­dag. Hjer­te­varm af­sked »EL­SKE­DE MAT­HIL­DE« stod der skre­vet med sort sprit­tusch hen over ki­sten. Og el­sket, det var Mat­hil­de Gers­by, der blev land­skendt, som den lil­le pi­ge med de krøl­le­de, rø­de lok­ker, de man­ge freg­ner og den vok­sen­de nav­le, der kun­ne gø­re hen­de usyn­lig i DRs bør­ne­se­rie ’Da Lot­te blev usyn­lig’ fra 1988. Og ik­ke mindst for den fol­ke­ka­e­re ken­dings­me­lo­di ’Hulu-bulu – Lot­te, hvor er du hen­ne?’

I kir­ken blev det kend­te digt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.