Kra­e­ver er­stat­ning efter fa­engs­ling

BT - - NYHEDER -

En 32-årig mand, der er bo­sid­den­de i Gra­e­ken­land, kra­e­ver om­kring 300.000 kro­ner i er­stat­ning af den dan­ske stat.

Han sad va­re­ta­egts­fa­engs­let fra marts til juli mistaenkt for at plan­la­eg­ge ter­ror og si­den hen for men­ne­skes­mug­ling.

Po­li­ti­et drop­pe­de beg­ge sig­tel­ser mod man­den. Sig­tel­ser­ne var iføl­ge for­svar­sad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen ba­se­ret på ’me­get sva­ge be­vi­ser’.

Sa­gen er he­le vej­en igen­nem blev holdt hem­me­lig for of­fent­lig­he­den. Grund­lovs­for­hø­ret fo­re­gik for dob­belt­luk­ke­de dø­re – det vil si­ge, at end ik­ke sig­tel­sen mod de to ma­end kom til of­fent­lig­he­dens kend­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.