Ja, på to da­ge har han gi­vet tre for­kla­rin­ger Nej, S per­so­nan­gri­ber Hjort i des­pe­ra­tion

BT - - DEBAT -

BEN­NY ENGELBRECHT

ban­ge for, om fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ma­ni­p­u­le­rer og sny­der. Jeg kan se og kon­sta­te­re, at han gør det. Be­reg­nin­ger­ne er la­vet på så gro­tesk grund­lag, at en­hver med en fol­ke­sko­le­af­gangsek­sa­men kan gen­nem­skue det.

JEG ER IK­KE

JA­COB JEN­SEN

et for­søg fra Hen­rik Sass Lar­sen (S) og so­ci­al­de­mo­kra­ter­nes si­de på at flyt­te fo­kus fra det po­li­ti­ske ind­hold til en snak om, hvem der ly­ver og ma­ni­p­u­le­rer. For så kan folk ik­ke la­en­ge­re føl­ge med i, hvad det po­li­ti­ske ind­hold er. Det er et smart for­søg, men vi in­si­ste­rer på at dis­ku­te­re med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et om, hvor­dan de fin­der pen­ge­ne.

DEN­NE DIS­KUS­SION ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.