’’ ’’

BT - - DEBAT -

Man skal kun­ne sto­le på en fi­nans­mi­ni­ster. En fi­nans­mi­ni­ster kan ik­ke ren­de i by­en med si­ne pri­va­te ud­reg­nin­ger og sa­et­te sy­ste­met som af­sen­der

An­ders Lang­bal­le

Claus Hjort har jo ik­ke la­vet no­gen be­reg­nin­ger. Han er en dyg­tig fi­nans­mi­ni­ster, men det er ik­ke ham, der sid­der og reg­ner

Lars Løk­ke Ras­mus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.