ULLER IND

...12

BT - - NYHEDER -

(2) Ge­ne­ra­tion: Virk­som­hed: Ho­ve­dak­ti­vi­tet: Hjem­sted: Hjem­sted: (4) Lars Lar­sen Ge­ne­ra­tion: Virk­som­hed: Ho­ve­dak­ti­vi­tet: Hjem­sted: (5) Ge­ne­ra­tion: Virk­som­hed: Ho­ve­dak­ti­vi­tet: Hjem­sted: 13.500 mio. kr. (8) Bent Jen­sen Ge­ne­ra­tion: Virk­som­hed: Ho­ve­dak­ti­vi­tet: Hjem­sted: (9) Fa­mi­li­en Kirk Johansen Ge­ne­ra­tion: Virk­som­hed: Ho­ve­dak­ti­vi­tet: 2015: 17.000 mio. kr. (3) Fa­mi­li­en Lou­is-Hansen Ge­ne­ra­tion: Virk­som­hed: Ho­ve­dak­ti­vi­tet: Hjem­sted: (6) Ge­ne­ra­tion: Virk­som­hed: Ho­ve­dak­ti­vi­tet: Hjem­sted: 15.500 mio. kr. (7) Fa­mi­li­en efter Ma­ersk Mc-Kin­ney Møl­ler Ge­ne­ra­tion: Virk­som­hed: Ho­ve­dak­ti­vi­tet: Hjem­sted: (16) Ge­ne­ra­tion: Virk­som­hed: Ho­ve­dak­ti­vi­tet: Hjem­sted: 2015: 5.800 mio. kr. 2015: 11.800 mio. kr. (15) Fa­mi­li­en Foss Ge­ne­ra­tion: Virk­som­hed: Ho­ve­dak­ti­vi­tet: Hjem­sted:

2 A/S af 1.8.2000 (Best­sel­ler) Tøj Bran­de Jysk Hol­ding 1 Sen­geud­styr Sil­ke­borg 2 Ec­co Hol­ding Fodtøj Bre­de­bro 2 Co­l­o­p­last Me­di­cin­ske hja­el­pe­mid­ler Es­per­ga­er­de 3-4 A.P. Møl­ler – Ma­ersk Re­de­ri, olie, in­du­stri Kø­ben­havn 2-3 Dan­foss Ter­mosta­ter og in­du­stri­au­to Nord­borg

Fø­de­va­re­måleud­styr Hil­le­rød

1 Linak Hol­ding Ak­tu­a­to­rer Nord­borg 1 3C (L’Ea­sy mv.) De­tail­han­del, ejend., lea­sing Oden­se

Ka­pi­tal mv. In­ve­ste­ring Vej­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.