Po­li­ti­et ef­ter­for­sker vold­ta­egt på kendt kostsko­le

BT - - NYHEDER -

I går ef­ter­mid­dags fik Sydsja­el­lands Po­li­ti en an­mel­del­se om en vold­ta­egt på Her­lufsholm Kostsko­le i Na­est­ved.

En per­son blev ef­ter­føl­gen­de an­holdt i sa­gen.

Det op­ly­ser Sydsja­el­lands Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Po­li­ti­et var i går af­tes fort­sat gang med ef­ter­forsk­nin­gen og af­hør­te den an­hold­te.Det er småt med de­tal­jer om de in­vol­ve­re­de per­so­ner og sa­gen i det he­le ta­get. Po­li­ti­et øn­ske­de så­le­des ik­ke i går af­tes at op­ly­se al­de­ren på el­ler an­dre op­lys­nin­ger om den an­hold­te og det for­mode­de of­fer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.