LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ita­li­ensk wester­n­ko­me­die fra 1975.

Gav­f­la­ben No­bo­dy er den hur­tig­ste re­vol­ver­mand i Det Vil­de Ve­sten, og så er han en snu svind­ler. Sam­men med to ven­ner la­eg­ger han en ud­før­lig plan, der skal la­en­se ka­va­le­riof­fi­ce­ren Ca­bot for en for­mue – og sam­ti­dig hja­el­pe en in­di­a­ner­stam­me, hvis land Ca­bot pøn­ser på at stja­e­le. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Da­mi­a­no Da­mi­a­ni. DR1 kl. 12.50 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2004.

Den smuk­ke Ni­na og hen­des ka­e­re­ste, be­tjen­ten Mi­ke, har et mildt sagt storm­fuldt ae­g­te­skab. Mi­ke er vold­somt skin­syg, og ju­le­af­ten bli­ver for­hol­det for al­vor sat på prø­ve. Om­kring Ni­na og Mi­ke kryd­ser for­skel­li­ge men­ne­skers ve­je hin­an­den. Det åb­ner uven­te­de mu­lig­he­der for dem al­le. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Cha­zz Pal­min­te­ri. DR2 kl. 16.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.