Bed­rag

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Che­fen tvin­ger Mads til at for­sva­re po­li­tiets hånd­te­ring af gid­sel­dra­ma­et i Nova Bank. I fru­stra­tion be­slut­ter han at gra­ve dy­be­re i Hans Pe­ters sag – og op­da­ger at bank­rå­d­gi­ve­ren hav­de go­de grun­de til at pres­se Hans Pe­ters fir­ma til kon­kurs. Clau­dia ar­bej­der nu hos Absa­lon Bank, og selv om Aman­da er skep­tisk, vi­ser Clau­dia sit va­erd. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.