Top­pen af pop­pen

BT - - TV -

Tro­els Gu­stav­sen, og­så kendt som NOAH, har im­po­ne­ret al­le med sin sta­er­ke vo­kal. Den un­ge herre hyl­des af de an­dre kunst­ne­re, og fø­lel­ser­ne får frit løb. Man­ge af Tro­els' san­ge har stor be­tyd­ning for ham selv og får det og­så for fle­re af de an­dre. Bå­de Lau Høj­en og Hanne Bo­el syn­ger sig li­ge ind i hjer­tet på al­le. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.